یکی از بهترین روش های آموزش به کودکان از طریق شنیدن داستان می باشد .که امروزه بسیاری از روانشناسان برای حل اختلالات کودکان از قصه درمانی استفاده می کنند  .

هدف‌ آموزشی این داستان  :

این داستان به درک آینده نگری و بزرگ منشی در کودکان کمک می کند.

فصل بهار بود…مورچه ها مشغول جمع آوری دانهای بسیاری ، در گوشه وکنار درختان وتپها بودند..مورچه ملکه دستور،نوع و مقدار وتعداد دانهایی را که در هر گوشه وکنار باید جمع می کردند را میداد…مورچه های نگهبان همچنان که کلاه کار به سر داشتند پشت سرهم و بصورت قطاری حرکت می کردند …مورچه ملکه دستور داد تا انبار جدیدی کنار انبار قدیمی کاه بسازند واز دانهای بهاری پر کنند…مورچها فورا دست بکار شدند …وشروع کردند به جمع کردن خاکریز دردل خاک …پس از ساخت انبار دانه،ملکه دستور داد تا همه مورچها دو روز در کنار درخت چنار به همراه وعدهای صمغ وشکر قهوای ودانهای کتان استراحت کنند.مورچها دسته دسته به سمت درخت چنار می رفتند….آن طرف درخت چنار مورچه های زرد بودند که آنها هم برای تفریح به کنار درخت چنار آمده بودند…مورچه های مشکی و زرد شاخک هایشان را بهم میزدند وباهم صحبت میکردند ..آنها میگفتند مورچهای مشکی زیادی کار میکنند وزیادی هم انبارهایشان را از دانه و کاه پر می کنند…آنها مدام بجای لذت بردن وخوردن نتیجه زحماتشان بیشتر درفکر پس انداز کردن هستند…در مدت زندگی روی زمین باید لذت ببریم…وتا پیرنشده ایم باید بریزیم وبپاشیم..مورچهای زرد در دو روز تفریح چند برابر مورچهای سیاه .. از غذاهایی که پشت سرهم باخود حمل می کردند میخوردند…بالاخره دوروز تفریح تمام شد ومودچهای سیاه به لانه خود در آنطرف برکه رفتند ..ودوباره مشغول شدند به تلاش ودر کنار آن هم برنامه های تفریحی که میزان وچگونگی آن را ملکه باهمفکری وزیر خود مورچه بالدار تعیین میکرد وبه سایر مورچها انتقال می دادند….نزدیکی های فصل زمستان بود ملکه مورچه سیاه به مورچگان دستور داد از الان که شروع فصل پاییز است تااول بهار همه شما …دو دانه ای که در طول روز میخوردید..یک دانه ونصف را بیشتر استفاده نکنید وباقی را به انبار دانه بدهید…مورچهای سیاه اطاعت کردند …هوا سرد وسردتر میشد ودانها هرروز کمتراز روز قبل…اما مورچهای سیاه خیالشان راحت بود که انبار ذخیره نمی گذارد آنها گرسنه بمانند….شبی که بشدت باران میبارید …دسته ای از مورچهای زرد فورا بسراغ ملکه مورچهای سیاه آمدند..ملکه از خستگی ورنجوری مورچهای زرد متوجه اتفاقی در شب گذشته در لانه مورچهای زرد شد….سپس دستور داد تا بسرعت حال مورچهای زرد را خوب کنند وبه آنها مقداری عسل بدهند تا اسکلت نحیف وسستشان دوباره جان بگیرد.سپس از آنها سوال پرسید..آنها گفتند ملکه بزرگ خبراز ملکه زرد آورده ایم. بخاطر بارانی که دیشب آمد راه لانه را بسته وقسمت زیادی از لانه راخراب کرده ..عده زیادی دچار شکستگی دست وپا شده اند …همچنین..مقدار کم غذایی که هرکدام برای طی شدن پاییز وزمستان داشتیم را آب با خود برده..واکنون همه بچهایمان خسته وگرسنه اند…از شما تقاضای کمک ازطرف ملکه داریم..ملکه مورچه های سیاه ..تعدادی مورچه سرباز را به آنجا فرستاد واز آنها خواست همه چیز را ثبت کنند…مورچهای سیاه به پیش ملکه رفتند واز لانه خراب وخستگی مورچهای زرد گفتن …سپس مورچه ملکه دستور داد تامورچهای سیاه به ردیف صف تشکیل دهندواز همه آنها نظر پرسید که اگر موافق باشید مقداری غذا به مورچهای زرد قرض دهیم تا آنها پاییزوزمستان را پشت سر بگذارند و در بهار آن را بما باز گردانند…درضمن دوصف از مورچهایی که در کنار برکه مسئول جمع آوری دانهای کاج بودند به کمک مورچهای زرد بروند وبرای نجاتشان باهمه توان کوشش کنند…با تدبیر ملکه ، مورچهای زرد نجات پیدا کردند…چندروز بعد ملکه مورچه های زرد به همراه وزیر خود به خدمت ملکه مورچه های سیاه رفتند واز او بسیار تشکر کردند ودرسی را که زمستان پرباران به آنها داد به کمک ملکه مورچه های سیاه وسایر مورچهای سیاه با کسب تجربه ای بزرگ بپایان رساندند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

بستن
مقایسه